Baza modelek Glamour Models: Modelki, Fotomodelki, Hostessy

środa, 31 grudnia 2014

Pobranie poprzedniego i następnego rekordu dowolnego zapytania w MySQL

Poniższe funkcje są przykładem, jak pobrać sąsiadujące wiersze w dowolnym zapytaniu z uwzględnieniem sortowania:

public function getPrevItem($id, $onlyActive = true, $categoryId = null) {
  $where = ' WHERE 1 = 1 ';
  $sqlParams = array();

  if ($onlyActive) {
    $where .= ' AND a.`active` = 1 AND c.`active` = 1 ';
  }

  if ($categoryId !== null) {
    $where .= ' AND a.id_category = ? ';
    $sqlParams[] = $categoryId;
  }

  $this->getSql()->query("SET @item_offset = -1");
  $sql = "SELECT * FROM (
        SELECT @item_offset := @item_offset + 1 AS `item_offset`, id
        FROM (
          SELECT a.id
          FROM `articles` a
          JOIN `articles_category` c ON c.id = a.id_category
          $where
          ORDER BY a.`pos` DESC, a.`id` DESC
        ) AS x
      ) AS t WHERE t.id = ?";

  $itemOffset = (int) $this->getSql()->value($sql, array_merge($sqlParams, array($id)));
  if ($itemOffset == 0) {
    return false;
  }

  $prevOffset = $itemOffset - 1;
  $sql = "SELECT a.*, c.name AS category_name, c.slug AS category_slug
      FROM `articles` a
      JOIN `articles_category` c ON c.id = a.id_category
      $where
      ORDER BY a.`pos` DESC, a.`id` DESC
      LIMIT 1
      OFFSET $prevOffset";

  $prev = $this->getSql()->one($sql);
  return $prev;
}

public function getNextItem($id, $onlyActive = true, $categoryId = null) {
  $where = ' WHERE 1 = 1 ';
  $sqlParams = array();

  if ($onlyActive) {
    $where .= ' AND a.`active` = 1 AND c.`active` = 1 ';
  }

  if ($categoryId !== null) {
    $where .= ' AND a.id_category = ? ';
    $sqlParams[] = $categoryId;
  }

  $this->getSql()->query("SET @item_offset = -1");
  $sql = "SELECT * FROM (
        SELECT @item_offset := @item_offset + 1 AS `item_offset`, id
        FROM (
          SELECT a.id
          FROM `articles` a
          JOIN `articles_category` c ON c.id = a.id_category
          $where
          ORDER BY a.`pos` DESC, a.`id` DESC
        ) AS x
      ) AS t WHERE t.id = ?";

  $itemOffset = (int) $this->getSql()->value($sql, array_merge($sqlParams, array($id)));

  $nextOffset = $itemOffset + 1;
  $sql = "SELECT a.*, c.name AS category_name, c.slug AS category_slug
      FROM `articles` a
      JOIN `articles_category` c ON c.id = a.id_category
      $where
      ORDER BY a.`pos` DESC, a.`id` DESC
      LIMIT 1
      OFFSET $nextOffset";

  $next = $this->getSql()->one($sql);
  return $next;
}


Legenda:
$this->getSql()->query() - wykonuje zapytanie
$this->getSql()->value() - zwraca wartość pierwszej kolumny w pierwszym rekordzie wyniku zapytania
$this->getSql()->one() - zwraca jeden rekord zapytania